Privacy policy

PRIVACYVERKLARING

In deze disclaimer/privacy policy wordt verstaan onder:

– de eigenaar: de eigenaar van de website;

– gebruik(en): alle denkbare handelingen;

– u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

– de content: alle in de website aanwezige inhoud;

De hierna vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw. Elke bezoeker van de website is gebonden aan deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

De content van deze website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch Wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw te worden verzocht.

Wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw. Dit gebeurt voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van je inschrijving en voor direct marketing (om je op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.

Indien je niet wil dat wij je gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het uit te schrijven op de jou toegezonden nieuwsbrief of dit mee te delen op info@hanskedekrijger.be. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens kan je krijgen op aanvraag naar bovenstaand adres.

Wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze disclaimer/privacy policy te wijzigen.