Voorkeurkalender

VOORKEURKALENDER

We hebben beslist om dit jaar geen wandelklassement meer op te starten. Bij de heropstart zal er nog niet voor de volle 100% aanbod van organisaties zijn. Hierdoor willen we niemand benadelen.

Vanaf 1 januari 2022 starten we opnieuw met het clubklassement en zal in het ledenblad de voorkeurkalender gepubliceerd worden. Voor de vele nieuwe leden die nog niet vertrouwd zijn met het reglement zorgen we ervoor dat in het volgende ledenblad alles piekfijn wordt uitgelegd.